Communicatie & Eerstelijnszorg

Koop cursus
Reeds deelgenomen: 1 student
Duur: 8 uur
lezingen: 1
Video: 4 uur
Niveau: Gevorderd

Beslisboom STAP-budget

Beslisboom Laag 4
Communicatie eerstelijns

Leer hoe je op de juiste wijze communiceert en samenwerkt met eerstelijns zorgmedewerkers. Een online cursus, samengesteld voor paramedici, (hypno)therapeuten, coaches en andere beroepen in het complementaire werkveld.

Bonus punten(Oud)studenten van HypnoWorld kunnen cursussen aangeduid met “Service” volgen door de cursus met bonuspunten aan te schaffen. Log in en klik op het pijltje aan de rechterzijde naast “KOOP CURSUS” en kijk of je over voldoende bonuspunten beschikt.

HypnoWorld is ingeschreven in het door de overheid ingestelde Centrale Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarnaast werkt HypnoWorld met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem om haar cursisten/studenten de best mogelijke leerervaring te bieden en is erkend NRTO-lid.

Communiceren met eerstelijns zorgmedewerkers en zorgprofessionals

Als zorgverlener krijg je dagelijks te maken met cliënten. De redenen waarom cliënten naar jouw praktijk komen kunnen van uiteenlopende aard zijn. In sommige gevallen is het verstandig om alvorens een behandeltraject te starten overleg te plegen met een arts of deskundige in de eerstelijnszorg. Maar hoe communiceer je met deze zorgspecialisten op een juiste en een gelijkwaardige manier en voorkom je problemen in de informatieoverdracht?

Deze cursus geeft enig inzicht hoe de eerstelijnszorg is georganiseerd en hoe je een goede en stabiele verwijsrelatie kunt opbouwen met bijvoorbeeld huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals. Breidt ook jouw competenties uit en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van terminologie, wet- en regelgeving. Leer de toepassing van snelle, veilige, eenduidige en correcte informatie-uitwisseling tussen de eerstelijnszorg en paramedici voor een betere onderlinge samenwerking en betere patiëntenzorg.

Naast een goede verwijsrelatie is het eveneens van wezenlijk belang dat zorgspecialisten zoals bijvoorbeeld huisartsen op de hoogte zijn van de door jou aangeboden mogelijkheden in het complementaire werkveld. Promoot jouw diensten door zorgspecialisten kort en bondig te informeren d.m.v. een motiverend gesprek of licht deze schriftelijk toe. Ook informatieverschaffing en verslaglegging aan de hand van positieve feedback draagt bij aan acceptatie en erkenning van de door jou aangeboden methoden en methodieken.

Wanneer doorverwijzen?

Beroepsorganisaties waaronder bijvoorbeeld het CAT hanteren voor het klacht- en tuchtrecht criteria wanneer er doorverwezen dient te worden naar BIG-geregistreerde zorgverleners. Daarbij maken ze in voorkomende gevallen gebruik van de zogenaamde rode en gele vlaggen die in het kader van de opleidingen Medische basiskennis en Psychosociale basiskennis zijn vastgesteld conform de PLATO-normen.

Hoewel in deze online cursus niet wordt aangeleerd om de symptomen en signalen te herkennen, wordt in het algemeen wel ingegaan op uitingen waarbij een doorverwijzing noodzakelijk is (rode vlaggen). De coach/therapeut leert vaardigheden om een klacht onder aandacht te brengen bij een BIG-geregistreerde zorgverlener.

Samenstelling van de cursus

Het betreft hier een online cursus waarbij gebruik gemaakt wordt van video’s en een lesboekje en waarbij er op elk moment kan worden gestart. Een korte meerkeuze toets aan het einde complementeert de cursus waarvoor je tevens een online certificaat ontvangt. De totale studietijd voor het bekijken van de video’s en het doornemen van het lesboekje bedraagt ca. 8 uur, verdeeld over 4 Docent contacturen en 4 zelfstudie uren.

Wees de eerste om een beoordeling toe te voegen.

Gelieve, in te loggen om een beoordeling achter te laten
Communicatie & Eerstelijnszorg
Prijs:
€9.999