Hartcoherentie & Ademwerk + Oncologie

Koop cursus
Ingeschreven: 0 studenten
Duur: klassikaal, 4 dagen
Niveau: Gevorderd

Cursusdata Hartcoherentie & Ademwerk + Oncologie

Hulp bij kanker

Vierdaagse cursus voor professioneel werkende hulpverleners w.o. hypnotherapeuten, psychologen, counselors en medische professionals. Met deze cursus voeg je nieuwe kennis en vaardigheden toe aan je reeds bestaande werkzaamheden. Door verbreding toe te passen binnen de mentale- of psychische hulpverlening, zorg je niet alleen voor een toename van het aantal cliënten, jouw bijdrage in een moeilijke periode bij mensen met kanker zal zeker gewaardeerd worden! Wil je echt het iets kunnen betekenen voor de medemens en een onmisbare bijdrage willen leveren, overweeg dan eens deze bijzondere 4-daagse cursus die eveneens geaccrediteerd is door GRO.

Maak jij het verschil bij oncologie patiënten?

Wil jij je bij cliënten bij wie de ziekte kanker is gediagnostiseerd, hun naasten, (huis)artsen en medisch specialisten als professional en goeie gesprekspartner kunnen profileren? Dan is het onmisbaar dat je medische kennis hebt met betrekking tot de ziekte, diagnostiek en stadiëring, reguliere onderzoeks- en behandelmethoden, veel voorkomende bijwerkingen én dat je je een voorstelling kunt maken wat je cliënt doormaakt.

Vroeg of laat wordt bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Iedereen krijgt op enig moment in zijn/haar leven met kanker te maken, hetzij als patiënt of als naaste van een patiënt.

Kanker kan op alle leeftijden voorkomen, ook bij kinderen. Echter, bij het ouder worden neemt de kans op het krijgen van kanker fors toe. Maar liefst 2 op de 3 kankerpatiënten zijn ouder dan 65 jaar en naar verwachting zal door de vergrijzing het aantal gevallen alleen maar toenemen.

Gezien het bovenstaande kun je er welhaast van op aan dat je door iemand bij wie de ziekte kanker is vastgesteld (of een naaste van een patiënt) wordt benaderd met de vraag of je hem/haar in aanvulling op reguliere behandelingen wilt ondersteunen. De ziekte kanker heeft namelijk niet alleen een fysieke impact, ook op mentaal, emotioneel en sociaal vlak staat hun wereld op z’n kop. Je kunt hierbij denken aan verlies van gezondheid, het eerst worden gezien als patiënt en daarna pas als mens, angst, depressieve gevoelens, concentratie- en/of geheugenproblemen, slapeloosheid, fysieke bijwerkingen van behandelingen, (blijvende) vermoeidheid, het moeten ondergaan van intensieve en soms traumatische behandelingen, verandering van positie binnen het gezin, verlies van werk of verandering in inkomen en een onzeker toekomstperspectief.

Daarbij komen mensen die de diagnose kanker hebben gekregen vaak (bewust of onbewust) in een rouwverwerkingsproces, óók als de vooruitzichten om van de ziekte te genezen goed zijn. En dat is nog niet alles … Het oppakken van “het gewone leven” na kanker blijkt moeilijker dan gedacht. Onderzoek wijst uit dat veel mensen na de behandeling of wanneer ze “schoon” verklaard zijn last blijven houden van een of meer van de volgende klachten; psychische klachten als angst en/of onzekerheid (85%), lichamelijke klachten als (neuropathische) pijn en vermoeidheid (60%), relationele problemen (40%) en praktische en financiële problemen (20%).

Gelukkig hoeven mensen bij wie kanker is gediagnostiseerd en hun naasten zich qua begeleiding niet te beperken tot alleen de reguliere gezondheidszorg. Je hebt als hypnotherapeut – aangezien je met hypnose op alle bovengenoemde facetten invloed uit kunt oefenen – iemand veel te bieden. Zowel tijdens het ziekteproces als erna!

Hartcoherentie en ademwerk als ondersteuning

Hartcoherentie is een evidence based (wetenschappelijk bewezen) techniek waarmee je met je ademhaling invloed uit kunt oefenen op je autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit de Sympathicus (de werken-vechten-vluchten modus) en de Parasympathicus (de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie).

Bij stress gerelateerde, mentale, emotionele en veel fysieke klachten wordt de Sympathicus geactiveerd. Als reactie hierop gaat het lichaam veel cortisol aanmaken. Cortisol is een stresshormoon. Een chronisch verhoogde cortisolspiegel gaat ten koste van de zogeheten Feel Good hormonen waaronder DHEA, serotonine en dopamine. Hierdoor word je gevoeliger voor het ontwikkelen van onder andere angststoornissen, depressiviteit, slaapstoornissen, concentratieproblemen, gewichtstoename (vetzucht), spijsverteringsproblemen, hart- en vaatziekten, chronische pijn, een hoge bloeddruk en Alzheimer.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontdekte de Amerikaanse cardioloog Andrew Armour dat het hart een neuraal netwerk (een groep van met elkaar verbonden zenuwcellen) bezit dat communiceert met en invloed uitoefent op ons brein. Hij ontdekte dat er niet alleen zenuwbanen van de hersenen naar het hart lopen, er lopen ook zenuwbanen van het hart naar de hersenen. Daarbij is het interessant te weten dat het hart meer signalen naar de hersenen stuurt dan andersom. Het hart en de hersenen communiceren met elkaar via deze zogeheten hart-breinverbinding en de hart-breinverbinding communiceert met het hele lichaam.

Veel mensen denken dat het hart de hele dag in eenzelfde ritme klopt. Niets is minder waar. Bij een inademing versnelt het hartritme, bij een uitademing vertraagt het. De tijd tussen twee hartslagen wordt interval genoemd. Tezamen vormen ze het hartritmepatroon.

Hoe we ons voelen en hoe we handelen heeft invloed op ons hartritmepatroon. Stress en ander mentaal, emotioneel en/of fysiek ongemak resulteren in een chaotisch hartritmepatroon. Een chaotisch (niet coherent) hartritmepatroon activeert de Sympathicus (de werken-vechten-vluchtenmodus) en de aanmaak van cortisol met alle gevolgen van dien.

Positieve gevoelens als passie, opgewektheid, vreugde, “flow” en waardering laten daarentegen een harmonieus hartritmepatroon zien. Een harmonieus (coherent) hartritmepatroon activeert de Parasympathicus (de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie) én de aanmaak van Feel Good hormonen.

Door met de hartcoherentietechnieken je hartslag en ademhaling te laten resoneren in een frequentie tussen 0,08 en 0,12 Hz, ontstaat zowel balans tussen de Sympathicus en de Parasympathicus als een harmonieus (coherent) hartritmepatroon. Door de hiervoor genoemde hart-breinverbinding heeft dit een positieve invloed op je brein dat uit drie delen bestaat:

Het eerste brein beheerst instincten, reflexen en het basaal functioneren. Ons instinctieve besef van gevaar komt uit deze laag. Een andere naam voor het eerste brein is hersenstam of reptielenbrein. Het eerste brein en de medulla (het onderste deel van de hersenstam) reguleren ook de bloeddruk en het autonome zenuwstelsel.

Het tweede brein is betrokken bij onze gevoelens en emoties. Zonder dit brein zouden we geen gevoel van boosheid, angst, frustratie, verdriet, veiligheid of vreugde kunnen ervaren. Het tweede brein maakt het ook mogelijk dat we onthouden wat er in het verleden is gebeurd (terugblik). Daarbij scant het tweede brein het hartritmepatroon.

Het derde brein maakt het ons mogelijk vooruit te kijken en daarmee te overzien wat de gevolgen van onze beslissingen zijn vóórdat we handelen. Het derde brein (ook wel cortex genoemd) stuurt het denken, ons probleemoplossend vermogen, de mogelijkheid onszelf doelen te stellen en te kunnen plannen. Daarbij coördineert het derde brein de activiteit van het tweede brein en maakt het het mogelijk dat we gevoelens en emoties kunnen onderscheiden en benoemen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een onregelmatig hartritmepatroon de activiteit van het derde brein, en daarmee het (helder) denken belemmert. Een regelmatig hartritmepatroon stimuleert daarentegen de functie van het derde brein en vergemakkelijkt het denken. Aangezien er een voortdurende interactie tussen de drie hersengebieden bestaat, is het voor het managen van stress en emoties belangrijk dat de drie breinen harmonieus met elkaar samenwerken. Hartcoherentie bewerkstelligt dit.

Wat komt er tijdens deze cursus aan bod?

 • De ziekte kanker
 • Het ontstaan van kanker
 • Algemene risicofactoren
 • Benigne en maligne tumoren
 • Solide en niet-solide kanker
 • Metastasering (uitzaaiing)
 • De meest voorkomende kankersoorten uitgediept
 • Diagnostiek en stadiëring
 • Reguliere onderzoeks- en behandelmethoden
 • Veel voorkomende bijwerkingen
 • Het lymfestelsel en kanker
 • Verlies en rouw
 • Hypnotherapeutische ondersteuning
 • Hartcoherentie en de werking van het brein
 • De uitwerking van negatieve en positieve emoties
 • Stress en de invloed op het immuunsysteem
 • Stresssymptomen
 • Het effect van Hartcoherentie
 • Stress en de invloed op onze zintuigen
 • Manieren om met stress om te gaan
 • De opbouw van het hartritmepatroon
 • Een beginmeting van jouw fysiologische staat van zijn op dat moment
 • Je hartslag en ademhaling laten resoneren in een frequentie tussen 0,08 en 0,12 Hz … Hoe doe je dat?
 • Het (tijdelijk) gebruik van een adembegeleider
 • Het opsporen van stressbronnen en stressvolle emoties
 • Het emotielandschap
 • Het speelveld van een (therapeutische) relatie
 • De begeleiding van cliënten
 • Coherent luisteren
 • Dilemma’s
 • Kernkwaliteiten, kernkwadranten en “allergieën” voor bepaald gedrag van anderen

Let wel, de hypnotherapeutische begeleiding van kankerpatiënten richt zich niet op de behandeling van de ziekte zelf. Dat is het terrein van regulier werkende specialisten.

De Natural Killercells in het bloed (grote lymfocyten die onderdeel uitmaken van het aangeboren immuunsysteem die met virussen geïnfecteerde cellen en kankercellen opsporen en opruimen) zijn niet in staat geweest vroegtijdig de aanwezige kankercellen te doden en bij sommige vormen van kanker veranderen cellen wél in hun werkzaamheid maar níet qua vorm en bouw. Wanneer dit zo is, dan worden ze door het immuunsysteem niet als kankercel herkend.

Het is naar Janine’s mening dan ook een illusie dat je met hypnose (ondanks dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer iemand een half uur in een diepe trance verkeert het aantal Natural Killercells in het bloed significant is gestegen) zoveel invloed op het lichaam uit kunt oefenen dat het als behandelmethode kan worden ingezet.

De begeleiding met hypnose kan daarentegen een waardevolle aanvulling zijn en is erop gericht dat mensen die door de ziekte zijn getroffen in een zo goed mogelijke conditie blijven zodat ze de reguliere behandelingen (zo goed mogelijk) aankunnen. Reguliere behandelingen vragen nogal wat van iemand. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel. En zoals gezegd, ook nadat iemand genezen is verklaard kunnen er vervelende restklachten blijven bestaan.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is uitermate geschikt voor hypnotherapeuten, psychologen, coaches, counselors, NLP Practitioners, artsen en psychosociaal hulpverleners die zich willen specialiseren in de begeleiding van mensen bij wie is vastgesteld dat ze de ziekte kanker hebben of hebben gehad en niet te vergeten hun naasten.

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is het hebben van ervaring met (directe) hypnose een voorwaarde. Ben je nog studerende? Dan is het een must dat je je cliënt naar Somnambulisme (een diepe trance) kunt begeleiden én dat je kunt werken met ideomotorische (vinger)signalen. Hiervoor wordt een combinatie van onze Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken en de Advanced Hypnosetechnieken sterk aanbevolen.

Thuisopdrachten:

Het is belangrijk dat je kort na de laatste lesdag het geleerde in de praktijk gaat brengen. Oefening baart nog altijd kunst. Om je hierin te ondersteunen kun je na de training een document downloaden met daarin de sheets die tijdens de lesdagen zijn gebruikt en thuisopdrachten.

Bewijs van deelname

Indien je minimaal 80% van de lestijden aanwezig bent geweest, ontvang je voor deze cursus een certificaat. Het certificaat is na de laatste lesdag te downloaden in je persoonlijke online omgeving. Indien je liever over een gedrukt certificaat beschikt, is dit te bestellen in onze shop.

Aanmelding, kosten en betaling:

Aanmelden is mogelijk door op de knop “Koop cursus” te klikken en de procedure af te ronden d.m.v. betaling met bijvoorbeeld iDeal. Wil je het STAP-budget hiervoor gebruiken, klik dan op de knop (onder de afbeelding) met opschrift “STAP-aanmelding” voor meer informatie.

De kosten voor de 4-daagse cursus bedragen € 998,-. Dit bedrag is incl. koffie, thee, versnaperingen en een syllabus maar excl. de benodigde software voor als je binnen je werk cliënten gaat begeleiden en lunches.

 

Aanvragen STUDIEBUDGET

Helaas is voor deze cursus geen studiebudget beschikbaar. Voor een overzicht van scholingen waarvoor het studiebudget beschikbaar is, klik hier!


Wees de eerste om een beoordeling toe te voegen.

Gelieve, in te loggen om een beoordeling achter te laten
Hartcoherentie & Ademwerk + Oncologie
Prijs:
€1.098 €998