STAP-budget voor uw hypnotherapie opleiding

STAP-budget – dé uitgelezen mogelijkheid om via een subsidieregeling een opleiding hypnose en hypnotherapie te volgen!

STAP-budget, voor wie?

Vanaf 1 januari 2022 kan elke Nederlander van 18 jaar en ouder beroep doen op het STAP-budget. Deze vorm van overheidssubsidie houdt in dat iedereen die een binding heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt aanspraak kan maken op maximaal € 1000,00 voor het volgen van een cursus of opleiding. Men hoeft dit bedrag dus niet terug te betalen.

Het doel hierbij is dat de beroepsbevolking in de gelegenheid wordt gesteld om zich te blijven ontwikkelen en hierdoor een betere kans krijgt op de arbeidsmarkt. Gelijktijdig zal de fiscale scholingsaftrek afgeschaft worden en dus plaatsmaken voor het ontwikkelbudget. De implementatie is momenteel in volle gang. Het UWV ontwikkeld het STAP-portaal en het DUO scholingsregister.

Uw STAP-budget voor een opleiding hypnose of hypnotherapie

Om het STAP-budget te kunnen gebruiken bij een scholings- of onderwijsinstituut worden er eisen gesteld aan de opleider. HypnoWorld voldoet aan deze eisen waardoor het mogelijk wordt om de hiervoor bedoelde financiële middelen in te zetten voor het volgen van een opleiding, bij- of nascholing. Zo volg je gemakkelijk en voordelig een opleiding tot Register Hypnotherapeut, breid jij je kennis en vaardigheden uit door het volgen van een masterclass en behaal je meteen ook je benodigde en vereiste studiepunten.

Aanvragen in drie stappen geregeld

STAP-budget stap 1 Bezoek eerst het speciale STAP-platform en maak een keuze voor een leer- of ontwikkelactiviteit.
STAP-budget stap 2 Daarna kun je kiezen voor HypnoWorld als aanbieder en kun jij je aanmelden. Bekijk opleidingen die in aanmerking komen!
STAP-budget stap 3 Met jouw STAP-aanmeldbewijs kun je dan vanaf 2022 het STAP-budget aanvragen via de UWV-portal waarna direct controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget.

Ieder kalenderjaar zullen er 6 aanvraagtermijnen zijn van ieder 2 maanden waarin STAP-budget kan worden aangevraagd bij UWV. Iedere aanvraagtermijn is er ruimte voor circa 35.000 aanvragen. Is het budget op? Dan is aanvragen niet meer mogelijk in die termijn (op=op) en kan je bij start van de volgende aanvraagtermijn weer een aanvraag doen.

Na toekenning van het STAP-budget door UWV volgt een bevestiging van UWV naar de opleider. Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV.

Na afloop van de scholingsactiviteit legt de opleider een STAP-Bewijs van deelname over aan het UWV. Het bedrag kan worden teruggevorderd door UWV bij een aanwezigheidspercentage van minder dan 80% en wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV.

HypnoWorld is tevens een UWV erkend scholingsbedrijf.

Gelijke kansen

Was het dat bepaalde opleidingen voorheen alleen weggelegd waren voor mensen met een hoger inkomen, door het STAP-budget krijgt nu iedereen de mogelijkheid tot omscholing of zijn/haar kennis en vaardigheden te verbeteren. Het is immers niet meer nodig om het cursusgeld voor te schieten. Gelijke kansen voor iedereen dus…

HypnoWorld juicht dit initiatief dan ook van harte toe. Hypnotherapie is een prachtig vak waarbij je veel mensen kunt helpen bij verscheidene klachten en problemen. Het doet ons dan ook deugd dat iedereen die het hart op de juiste plaats heeft en mensen wil helpen, nu de mogelijkheid heeft om hiervoor de juiste opleiding te volgen!

X