Aankoop certificaat

Hartelijk dank dat je gekozen hebt voor een gewaarmerkt en genummerd certificaat. Eerst zullen we controleren of de aanvrager ook daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de cursus of masterclass. Daarna zullen we het certificaat aanmaken en zo spoedig mogelijk per post verzenden.